ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: Кадар Наставно особље

Наставници који предају у школској 2017/2018. години

Презиме и име

Наставни предмет

Разредни старешина

Љубичић Миланка

Српски језик

VI-2

Матаруга Јованка

Српски језик

VI-1

Остојић Славица

Српски језик

V-3

Дулева Глигорић Љубица

Српски језик

Савић Ивана

Српски језик, грађанско васпитање

Васић Јована

Математика

VI-4

Бурсаћ Јелена

Математика

Тешић Сретен

Математика

VIII-1

Синђелић Татјана

Енглески језик

Ердевички Магдалена

Енглески језик

VIII-4

Ђурђевић Лиза

Енглески језик

V-2

Александра Пантић

Енглески језик, грађанско васпитање

Ђуричић Драгана

Немачки језик

VII-3

Живановић Зорица

Француски језик

Стаменковић Рада

Хемија, грађанско васпитање

Срдановић Биљана

Физика

Лукић Драгана

Физика

Ерић Синиша

Историја

Ђонлић Владан

Историја

VII-1

Ерцеговчевић Милорад

Географија

V-4

Цветуљски Драгица

Географија

Ковић Милица

Биологија

VI-3

Антонић Љиљана

Биологија

VII-2

Стекић Милица

ТИИО, техника и технологија, информатика и рачунарство

VIII-3

Браунштајн Иван

ТИИО, информатика и рачунарство

VII-4

Ђаковић Драган

Ликовна култура

Бојичић Ивана

Цртање, сликање, вајање

Којић Велинка

Музичка култура,Хор и оркестар

Мићић Маја

Музичка култура

Кривајић Миливоје

Физичко васпитање

VIII-2

Давидовић Драгорад

Физичко васпитање

V-1

Ђуричић Синиша

Физичко васпитање

Гајић Мирјана

Наставник разредне наставе-Богатић

I-2

Гајић Милина

Наставник разредне наставе-Богатић

I-1

Аврамовић Снежана

Наставник разредне наставе-Богатић

I-3

Ћирић Мирољуб

Наставник разредне наставе-Белотић

I-4

Ћосић Драгица

Наставник разредне наставе-Баново Поље

I-5

Младеновић Зорица

Наставник разредне наставе-Богатић

II-1
Раденка Ковић Наставник разредне наставе II-2

Ерцеговчевић Драгана

Наставник разредне наставе-Богатић

II-3

Јосиповић Мирјана

Наставник разредне наставе-Белотић

II-4

Севић Снежана

Наставник разредне наставе-Баново Поље

II-5

Дамњановић Миодраг

Наставник разредне наставе-Богатић

III-1

Ерић Бранка

Наставник разредне наставе-Богатић

III-2

Ђурђевић Драган

Наставник разредне наставе-Белотић

III-3

Јовичић Драгица

Наставник разредне наставе-Баново Поље

III-4

Димитријевић Мира

Наставник разредне наставе-Богатић

IV-1

Берић Весна

Наставник разредне наставе-Богатић

IV-2

Драганић Јасмина Наставник разредне наставе - Богатић IV-3

Манојловић Катарина

Наставник разредне наставе-Белотић

IV-4

Рашевић Данијела

Наставник разредне наставе-Баново Поље

IV-5

Стокановић Данијел

Верска настава

Младеновић Иван Информатика и рачунарство

Ненад Тешић

Верска настава