Школски одбор

Чланови школског одбора су:

 

Р.бр. Презиме и име разредног старешине
1. Владан Ђонлић Председник / наставник
2. Илић Милош Заменик / представник локалне самоуправе
3. Ђаковић Драган Члан / наставник
4. Милица Ковић Члан / наставник
5. Малетић Верица Члан / представник локалне самоуправе
6. Вукојевић Маја Члан / представник локалне самоуправе
7. Граовац Даница Члан / родитељ
8. Марковић Весна Члан / родитељ
9. Прелић Наташа Члан / родитељ
10. Два представника ученичког парламента
11.