Ученички парламент

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички парламент чине по два представника ученика 7. и 8. разреда које бира одељењска заједница у септембру.  Руководилац-ментор Ученичког парламента је Ивана Лукић. Ученички парламент ће радити према следећем плану:

 

СЕПТЕМБАР

 1. Упознавање са пословником о раду УП
 2. Избор председника Парламента и осталих органа у Парламенту и представника у органима школе
 3. Усвајање плана рада УП
 4. Разматрање Извештаја о раду школе за 2020/2021. и Годишњег плана рада школе за 2021/2022. годину
 5. Текућа питања

 

ОКТОБАР

 1. Упознавање са правилима понашања ученика, обавезама и толеранцији у школи
 2. Рад у одељењским заједницама
 3. Упознавање са Конвенцијом о правима детета
 4. Текућа питања

 

НОВЕМБАР

 1. Организовање спортских манифестација у школи
 2. Планирање културно-забавних манифестација у школи
 3. Извештај о успеху ученика на првом тромесечју
 4. Текућа питања

 

ЈАНУАР

 1. Припреме за прославу Св. Саве
 2. Организација Дана заљубљених

 

ФЕБРУАР

 1. Извештај о успеху на крају првог полугодишта
 2. Обележавање 8. марта
 3. Комуникација у групи и ненасилно решавање конфликта
 4. Текућа питања

 

МАРТ

 1. Учешће у организацији Ускршње приредбе
 2. Актуелни проблеми у школи
 3. Текућа питања

 

 

МАЈ

 1. Извештај о успеху са трећег тромесечја
 2. Договор о организовању матурске вечери за ученике 8. разреда
 3. Изношење предлога изборних предмета члановима Парламента
 4. Изношење предлога уџбеника за следећу школску годину
 5. Учешће у прослави Дана школе
 6. Текућа питања

 

ЈУН

 1. Извештај о раду Парламента
 2. Предлог плана рада за следећу школску годину
 3. Текућа питања

 

Реализација плана рада Ученичког парламента биће условљена актуелном епидемиолошком ситуацијом у држави. Такође, могуће је и онлајн одржавање седница, у складу са приликама.

 

Ученици представници Ученичког парламента

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИК
VII1 Лазар Берић

Милица Берић

VII2 Константин Љубинковић

Ана Мијатовић

VII3 Дуња Новаковић

Матија Угљешић

VII4 Анастасија Малетић

Ана Матић

VIII1 Анастасија Дражић

Вук Дражић

VIII2 Милица Поповић

Стефан Николић

VIII3 Дејана Синђелић

Тијана Станчетић

VIII4 Александра Пршић

Анђела Кнежевић

 

 

На првој седници Ученичког парламента, која је одржана 10.9.2021. године, школске 2021/2022. године изабрани су:

 1. председник: Александра Пршић
 2. потпредседник: Дуња Новаковић
 3. записничар: Анђела Кнежевић
 4. предстаници УП у Школском одбору: Анастасија Дражић, Вук Дражић
 5. представник УП у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Милица Поповић
 6. представник УП у Тиму за обезбеђивање квалитета и развоја установе: Анастасија Малетић
 7. представник УП у Стручном активу за развојно планирање: Александра Пршић