Ученички парламент

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички парламент чине по два представника ученика 7. и 8. разреда које бира одељењска заједница у септембру.  Руководилац-ментор Ученичког парламента је Ивана Лукић. Ученички парламент ће радити према следећем плану:

 

СЕПТЕМБАР

 1. Упознавање са пословником о раду УП
 2. Избор председника Парламента и осталих органа у Парламенту и представника у органима школе
 3. Усвајање плана рада УП
 4. Разматрање Извештаја о раду школе за 2020/2021. и Годишњег плана рада школе за 2021/2022. годину
 5. Текућа питања

 

ОКТОБАР

 1. Упознавање са правилима понашања ученика, обавезама и толеранцији у школи
 2. Рад у одељењским заједницама
 3. Упознавање са Конвенцијом о правима детета
 4. Текућа питања

 

НОВЕМБАР

 1. Организовање спортских манифестација у школи
 2. Планирање културно-забавних манифестација у школи
 3. Извештај о успеху ученика на првом тромесечју
 4. Текућа питања

 

ЈАНУАР

 1. Припреме за прославу Св. Саве
 2. Организација Дана заљубљених

 

ФЕБРУАР

 1. Извештај о успеху на крају првог полугодишта
 2. Обележавање 8. марта
 3. Комуникација у групи и ненасилно решавање конфликта
 4. Текућа питања

 

МАРТ

 1. Учешће у организацији Ускршње приредбе
 2. Актуелни проблеми у школи
 3. Текућа питања

 

 

МАЈ

 1. Извештај о успеху са трећег тромесечја
 2. Договор о организовању матурске вечери за ученике 8. разреда
 3. Изношење предлога изборних предмета члановима Парламента
 4. Изношење предлога уџбеника за следећу школску годину
 5. Учешће у прослави Дана школе
 6. Текућа питања

 

ЈУН

 1. Извештај о раду Парламента
 2. Предлог плана рада за следећу школску годину
 3. Текућа питања

 

Реализација плана рада Ученичког парламента биће условљена актуелном епидемиолошком ситуацијом у држави. Такође, могуће је и онлајн одржавање седница, у складу са приликама.

 

Ученици представници Ученичког парламента

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИК
VII1 Дуња Димитрић

Кристина Јовичић

VII2 Вукашин Радовановић

Сара Гагић

VII3 Елена Ерић

Андрија Дражић

VII4 Мила Тамбурић

Јана Милинковић

VIII1 Лазар Берић

Никола Пузић

VIII2 Теодора Лукић

Марија Шобић

VIII3 Тамара Јовић

Огњен Јеремић

VIII4 Анастасија Малетић

Ања Гајић

 

 

На првој седници Ученичког парламента школске 2022/2023. године изабрани су:

 

-председник: Ања Гајић;

-потпредседник: Лазар Берић;

-записничар: Анастасија Малетић;

-предстаници УП у Школском одбору: Теодора Лукић и Тамара Јовић;

-представник УП у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Ања Гајић;

-представник УП у Тиму за обезбеђивање квалитета и развоја установе: Кристина Јовичић;

-представник УП у Стручном активу за развојно планирање: Сара Гагић.