Школа

Пун назив школе ОШ „Мика Митровић“
Адреса Војводе Степе бр. 4, 15350 Богатић
Директор школе Милорад Ерцеговчевић
Телефони 015/7786-145, 7787-179, 7786-341
Web-site www.osmmitrovicbogatic.edu.rs
E-mail osmmbogatic@mts.rs
osmmbc.dir@gmail.com
Дан школе 24. мај
Број ученика 713
Издвојена одељења Белотић и Баново Поље
Број ученика у издвојеним одељењима 87
Број запослених 81