Помоћно особље

Ред. број. Радно место
1. Домар/мајстор одржавања:

Саша Ковић

2. Домар/мајстор одржавања:

Љубиша Јовановић

3. Домар/мајстор одржавања:

Иван Мишковић

4. Домар/мајстор одржавања:

Вера Дакић

5. Чистачица:

Иван Мишковић

6. Чистачица:

Вера Дакић

7. Чистачица:

Госпава Мартиновић

Зорица Ерак

Танаска Тешић

Славица Јовановић

Јасмина Синђелић

Миланка Љубанић

Љиљана Бурчик

Татјана Малетић

Јадранка Бањац

Данијела Грбић