Помоћно особље

Ред. број. Радно место
1. Домар/мајстор одржавања:

Саша Ковић

2. Домар/мајстор одржавања:

Иван Мишковић

3. Домар/мајстор одржавања:

Вера Дакић

4. Чистачица:

Иван Мишковић

5. Чистачица:

Вера Дакић

6. Чистачица:

Госпава Мартиновић

Зорица Ерак

Драгана Дакић

Славица Јовановић

Јасмина Синђелић

Миланка Љубанић

Љиљана Бурчик

Татјана Малетић

Јадранка Бањац

Данијела Грбић