Директор

Реч директора

 
Милорад Ерцеговчевић

Прошла школска година успешно је завршена са великим бројем одличних ученика, са  7 носилаца Вукове дипломе који су успешно завршили основну школу и уписали жељене профиле у средњим школама. Школа је опремљена новим наставним средствима, приводе се крају планиране поправке и реконструкције на објектима. Интензивирана је сарадња са родитељима као и рад на медијској промоцији и видљивости резултата у раду школе. Школа је након проглашења ванредног стања у Републици Србији била суочена са новим видом извођења образовно-васпитног рада, тзв. наставом на даљину. Запослени су образовно-васпитни рад изводили на различитим платформама за учење и комуникација међу запосленима, запосленима и ученицима, запосленима и родитељима постала је онлајн комуникација. Без обзира на новине школска година и завршни испит за ученике 8. разреда успешно су приведени крају.

Приоритети у овој школској години базираће се на испуњавању активности предвиђених Школским развојним планом, радиће се на што значајнијем учешћу ученика на вишим нивоима такмичења и тиме радити на испуњењу развојних потенцијала ученика. Осим тога приоритетно ће бити дигитално усавршавање запослених у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом у држави и потребама за увођење наставе на даљину.