Распоред писаних и контролних задатака

Одлуку директора о писаним проверама у првом полугодишту школске 2023./2024. године, можете преузети на овом линку.


Одлуку директора о писаним проверама школске 2021./2022. године, можете преузети на овом линку.


Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021./2022. године, можете преузети на овом линку.