Документа

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (01.02.2024)

Правилник о ПРОТОКОЛУ.

Правилник о друштвено-корисном раду.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (12.10.2023.)

СМЕРНИЦЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (26.04.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (28.02.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (30.01.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (новембар 2022./2023.)

Одлука о лицу за заштиту података.

Извештај о самовредновању (2021.-2022.)

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (септембар 2022./2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (март 2021./2022.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (фебруар 2021./2022.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (2021./2022.)

Одлука о заштити података (2021.)

Годишњи извештај (2020./2021.)

Одлука лица за заштиту података о личности

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица