Педагошко-психолошка служба

Ред. број. Радно место
3. Педагог:

Гордана Исаковић

4. Психолог:

Снежана Ласло

Јелена Мартиновић

 

Телефон: +381 15 7786 341