Школски календар

Динамика рада у току школске године.

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 30.12.2022.
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 23.1.2023 – 20.6.2023.
Друго полугодиште за ученике VIII разреда 23.1.2023 – 6.6.2023.
Први класификациони период 1.9.2022 – 4.11.2022.
Седнице одељењских већа 3.11.2022.
Седница Наставничког већа 4.11.2022.
Други  класификациони период 5.11.2022 – 30.12.2022.
Седнице одељењских већа 29.12.2022.
Седница Наставничког већа 30.12.2022.
Подела књижица 30.12.2022.
Зимски распуст 2.1.2023 – 20.1.2023.
Сретењски распуст 15.2.2023. – 17.2.2023.
Трећи класификациони период 23.1.2023. – 31.3.2023.
Седнице одељењских већа 30.3.2023.
Седница Наставничког већа 31.3.2023.
Пролећни распуст 10.4.2023 – 18.4.2023.
Првомајски празници 1. и 2.5.2023.
Четврти класификациони период за VIII разред 31.3.2023 – 6.6.2023.
за остале разреде 31.3.2023 – 20.6.2023.
Седнице одељењских већа за VIII разред 5.6.2023.
за остале разреде 19.6.2023.
Седница Наставничког већа за VIII разред 6.6.2023.
за остале разреде 20.6.2023.
Подела књижица и сведочанстава за VIII разред 28.6.2023.
за остале разреде 28.6.2023.
Јесењи крос 7.10.2022.
Пролећни крос април 
Радне суботе /
Наставне суботе /
Припремна настава за полагање разредних испита у јунском року 21.6.2023 – 27.6.2023.
Разредни испити јун

Седнице одељењских већа

Наставничко веће

28, 29. и 30.6.2023.

30.6.2023.

3.7.2023.

Поправни испити авугуст

Припремна настава

21, 22. и 23.8.2023.

14.8.2023 – 18.8.2023.

Поправни и разредни испити за VIII – јун

Припремна настава

14, 15. и 16.6.2023.

7.6.2023 – 13.6.2023.

Пробни завршни испит заVIII разред 24. и 25.3.2023.
Припремна настава за полагање завршног испита за VIII разред 7.6.2023 – 16.6.2023.
Завршни испит заVIII разред 21, 22. и 23.6.2023.
Свети Сава и Дан школе 27.1.2023. и 24.5.2023.
Школска такмичења према календару Министарста
Екскурзије април/мај 2023. године
Наставни дани са измењеним распоредом 10.11.2022. (четвртак који се ради по распореду од петка)
Летњи одмор за наставнике у складу са решењем
Одељењско и Наставничко веће од 20.8.2023.