ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: За ученике Завршни испит

Модел завршног испита

Модел завршног испита (развој модела завршног испита) Процес развоја завршног испита –од прелазног ка финалном моделу Процес увођења завршног испита започеће јуна 2011.год. када ће осми разред завршити прва генерација ученика која је образована по новим наставним програмима.

Завршни испит ће се постепено мењати по обиму и структури до 2014.године када ће бити реализован у пуном обиму. Промене се односе на повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима. Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања чиме се смањује непознатост и трауматичност испита.

Резултати прелазних решења биће детаљно анализирани у циљу њихове евалуације и уношења побољшања.На основу праћења развоја завршног испита од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања биће предложен модел за даљи развој завршног испита после 2014.године.

C) Модел испита за школску 2012/2013.годину Трећа генерација или генерација 2012/13. такође ће полагати два теста , из српског и математике али са следећим модификацијама:

D) Модел испита за школску 2013/14.годину, Финални модел Финални модел примењиваће се од школске 2013/14.године. То су садашњи ученици петог разреда. Завршни испит ће имати следећу структуру и садржај:

 • Испит ће се полагати употребом теста из предмета српски језик, односно матерњи језик, математика и употребом комбинованог(једног) теста из наставних предмета и то: историја, географија, билогија, физика и хемија. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
 • Тестови завршног испита биће састављени само од непознатих задатака
 • Листа стандарда односно знања и кометенција који ће се испитивати потпуно непознатим задацима биће објављене до почетка школске 2012/2013, дакле када ова генерација а то је садашња генерација петог разреда започиње седми разред

Новине које доноси Завршни испит

 • Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.
  До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи. Дакле, свим ученицима ће се приликом уписа у средњу школу узети у обзир поени који су добијени на основу успеха у основној школи и поени који су добијени на завршном испиту
 • Завршни испит састоји се у финалном облику (шк.2013/14.) састојати из три теста: српски/матерњи језик, математика и комбиновани тест из наука (природне и друштвене)
 • Завршни испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима. Дакле, први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.
 • Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака
 • Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју
 • Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.
 • Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита