Виши разреди

Р.бр. Презиме и име разредног старешине Разред и одељење
1. Јованка Матаруга 5/1
2. Владан Ђонлић 5/2
3. Јована Јоцковић 5/3
4. Зорица Живановић 5/4
5. Иван Браунштајн 6/1
6. Љиљана Антонић 6/2
7. Драгана Ђуричић 6/3
8. Никола Лукић 6/4
9. Сретен Тешић 7/1
10. Биљана Срдановић 7/2
11. Милица Стекић 7/3
12. Иван Младеновић 7/4
13. Милош Зорбић 8/1
14. Јелена Бојић 8/2
15. Славица Остојић 8/3
16. Рада Стаменковић 8/4