ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

У складу са Стручним упутством Министарства просвете 31. августа су одржани родитељски састанци за ученике који полазе у први и пети разред, уз поштовање прописаних мера безбедности. Том приликом су родитељи и ученици ОШ „Мика Митровић“ Богатић добили све неопходне информације које се тичу реализације наставе од 1.септембра.
Наиме, у складу са препорукама Министарства просвете ученици ће присуствовати настави подељени у две групе. Ученици од 1. до 4. разреда похадјају наставу у првој смени тј. од 7:30 часова у матичној школи, односно од 8:00 у издвојеним одељењима у Бановом Пољу и Белотићу. Биће подељени у две групе, обе групе похађају наставу од понедељка до петка у два термина: први је од 7:30 до 9:55, а други од 10:15 до 12:05 часова. Групе се ротирају сваке недеље.
У издвојеним одељењима настава се реализује само у једној групи због значајно мањег броја ученика, с тим што ће наставу похадјати по два разреда јер је то у складу са препоруком Министарства просвете да у школи истовремено не може бити више од 50% ученика.
Што се тиче ученика од 5. до 8. разреда, они наставу похађају подељени у две групе, с тим што група А свих разреда наставу похађа понедељком, средом и петком, а група Б свих разреда наставу похађа уторком и средом. Сваке недеље групе се ротирају. Настава ученика од 5. до 8. разреда реализује се у другој смени, од 13:00 до 16:35 часова.
Између смена остављено је 20 минута да би се школа очистила и дезифинковала.
У складу са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе и препорука за безбедан повратак у школе током трајања пандемије ЦОВИД-19, правила понашања ученика у школи истакнута су на свим видним местима у школи, на огласним таблама и вратима споредног и главног улаза. Први дан школе биће посвећен едукацији ученика о значају поштовања прописаних мера.
Руководство школе жели свим ученицима и родитељима здравље, пуно стрпљења и успешну школску годину упркос отежаним условима у којима она започиње.

Препорука