Нижи разреди

Од првог до четвртог разреда у матичној школи биће 10 одељења.

У подручним школама у Белотићу и Бановом Пољу радиће по четири одељења од првог до четвртог разреда.

Р.бр. Презиме и име разредног старешине Разред и одељење
1. Зорица Младеновић 1/1
2. Драгана Ерцеговчевић 1/2
3. Снежана Севић 1/3
4. Мирјана Јосиповић 1/4
5. Миодраг Дамњановић 2/1
6. Бранка Ерић 2/2
7. Драгица Јовичић 2/3
8. Драган Ђурђевић 2/4
9. Мира Димитријевић 3/1
10. Весна Берић 3/2
11. Јасмина Драганић 3/3
12. Катарина Манојловић 3/4
13. Данијела Рашевић 3/5
14. Милина Гајић 4/1
15. Мирјана Гајић 4/2
16. Снежана Аврамовић 4/3
17. Мирољуб Ћирић 4/4
18. Драгица Ћосић 4/5