Старији разреди

Р.бр. Презиме и име разредног старешине Број ученика Разред и одељење Пријем родитеља
1. Младеновић Иван 22 5/1 уторак, 3. час
2. Ковић Јелена 24 5/2 уторак, 5. час
3. Стекић Милица 23 5/3 уторак, 4. час
4. Веселиновић Радосав 26 5/4 среда, 4. час
5. Синђелић Татјана 23 6/1 четвртак, 2. час
6. Стевановић Вера 22 6/2 уторак, 3. час
7. Остојић Славица 25 6/3 петак, 3. час
8. Первановић Слађана 24 6/4 четвртак, 3. час
9. Матаруга Јованка 24 7/1 понедељак, 5. час
10. Ђонлић Владан 29 7/2 петак, 4. час
11. Јоцковић Јована 27 7/3 петак, 2. час
12. Стаменковић Рада 24 7/4 петак, 3. час
13. Браунштајн Иван 18 8/1 четвртак, 3. час
14. Антонић Љиљана 16 8/2 понедељак, 3. час
15. Ђуричић Драгана 21 8/3 уторак, 4. час
16. Лукић Никола 26 8/4 понедељак, 4. час