Наставно особље

Списак наставника разредне наставе који предају у 2021./2022. школској години.

Р.бр. Презиме и име разредног старешине Разред и одељење
1. Гајић Милина 1/1
2. Гајић Мирјана 1/2
3. Аврамовић Снежана 1/3
4. Ћирић Мирољуб 1/4
5. Ћосић Драгица 1/5
6. Младеновић Зорица 2/1
7. Ерцеговчевић Драгана 2/2
8. Севић Снежана 2/3
9. Јосиповић Мирјана 2/4
10. Раденка Ковић 3/1
11. Ерић Бранка 3/2
12. Јовичић Драгица 3/3
13. Ђурђевић Драган 3/4
14. Димитријевић Мира 4/1
15. Берић Весна 4/2
16. Драганић Јасмина 4/3
17. Манојловић Катарина 4/4
18. Рашевић Данијела 4/5

 

Списак наставника предметне наставе који предају у 2021./2022. школској години.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Миланка Љубичић Српски језик
Јованка Матаруга Српски језик
Славица Остојић Српски језик
Љубица Дулева Глигорић Српски језик
Англенина Ковачевић Српски језик
Јована Јоцковић Математика
Никола Лукић Математика
Сретен Тешић Математика
Јелена Бојић Математика
Магдалена Ердевички Енглески језик
Татјана Синђелић Енглески језик
Александра Пантић Енглески језик
Наташа Матић Енглески језик
Тијана Илинчић Остојић Енглески језик
Драгана Ђуричић Немачки језик
Јелена Јокић Немачки језик
Зорица Живановић Француски језик
Рада Стаменковић Хемија
Биљана Срдановић Физика
Драгана Лукић Физика
Драгица Цветуљски Географија
Весна Станојчић Географија
Вера Стевановић Географија
Синиша Ерић Историја
Владан Ђонлић Историја
Милица Ковић Биологија
Љиљана Антонић Биологија
Милица Стекић Техника и технологија / Информатика и рачунарство
Слађана Первановић Техника и технологија
Иван Младеновић Техника и технологија / Информатика и рачунарство
Иван Браунштајн Техника и технологија
Драган Ђаковић Ликовна култура
Велинка Мирковић Музичка култура
Бобан Симић Музичка култура
Маја Мићић Музичка култура
Драган Ђурковић Физичко васпитање
Владан Михајловић Физичко васпитање
Јелена Ковић Физичко васпитање
Радосав Веселиновић Физичко васпитање
Данијел Стокановић Православни катихизис
Василић Виктор Православни катихизис