Наставно особље

Списак наставника разредне наставе који предају у 2022./2023. школској години.

Р.бр. Презиме и име разредног старешине Разред и одељење
1. Берић Весна 1/1
2. Драганић Јасмина 1/2
3. Манојловић Катарина 1/3
4. Рашевић Данијела 1/4
5. Гајић Милина 2/1
6. Гајић Мирјана 2/2
7. Аврамовић Снежана 2/3
8. Ћирић Мирољуб 2/4
9. Ћосић Драгица 2/5
10. Младеновић Зорица 3/1
11. Ерцеговчевић Драгана 3/2
12. Севић Снежана 3/3
13. Јосиповић Мирјана 3/4
14. Димитријевић Мира 4/1
15. Ерић Бранка 4/2
16. Јовичић Драгица 4/3
17. Ђурђевић Драган 4/4

 

Списак наставника предметне наставе који предају у 2022./2023. школској години.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Миланка Љубичић српски језик и књижевност
Јованка Матаруга српски језик и књижевност
Славица Остојић српски језик и књижевност
Љубица Дулева Глигорић српски језик и књижевност
Англенина Ковачевић српски језик и књижевност/грађанско васпитање/медијска писменост
Јована Јоцковић математика
Никола Лукић математика
Сретен Тешић математика
Јелена Бојић математика
Магдалена Ердевички енглески језик
Татјана Синђелић енглески језик
Александра Пантић енглески језик
Наташа Матић енглески језик
Тијана Илинчић Остојић енглески језик
Драгана Ђуричић немачки језик
Зорица Живановић француски језик
Рада Стаменковић хемија/домаћинство
Биљана Срдановић физика
Драгана Лукић физика
Драгица Цветуљски географија
Весна Станојчић географија
Вера Стевановић географија
Синиша Ерић историја/филозофија са децом
Владан Ђонлић историја
Милица Ковић биологија/чувари природе/моја животна средина
Љиљана Антонић биологија/чувари природе
Милица Стекић техника и технологија/информатика и рачунарство
Слађана Первановић техника и технологија
Иван Младеновић техника и технологија/информатика и рачунарство
Иван Браунштајн техника и технологија
Драган Ђаковић ликовна култура
Велинка Мирковић музичка култура
Бобан Симић музичка култура
Маја Мићић музичка култура
Драган Ђурковић физичко и здравствено васпитање
Владан Михајловић физичко и здравствено васпитање
Јелена Ковић физичко и здравствено васпитање
Радосав Веселиновић физичко и здравствено васпитање
Марко Угљешић физичко и здравствено васпитање
Владимир Стевановић физичко и здравствено васпитање
Данијел Стокановић верска настава – православни катихизис
Василић Виктор верска настава – православни катихизис
Ангелина Ковачевић библиотекар
Раденка Ковић библиотекар