Дуално образовање

Све додатне информације у вези дуалног образовања можете добити на www.dualnoobrazovanje.rs.

Препорука