Наставно особље

Списак наставника разредне наставе који предају у 2020./2021. школској години.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ
Зорица Младеновић 1/1
Драгана Ерцеговчевић 1/2
Снежана Севић 1/3
Мирјана Јосиповић 1/4
Миодраг Дамњановић 2/1
Бранка Ерић 2/2
Драгица Јовичић 2/3
Драган Ђурђевић 2/4
Мира Димитријевић 3/1
Весна Берић 3/2
Јасмина Драганић 3/3
Катарина Манојловић 3/4
Данијела Рашевић 3/5
Милина Гајић 4/1
Мирјана Гајић 4/2
Снежана Аврамовић 4/3
Мирољуб Ћирић 4/4
Драгица Ћосић 4/5

 

Списак наставника који предају у 2020./2021. школској години.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Миланка Љубичић Српски језик
Јованка Матаруга Српски језик
Славица Остојић Српски језик
Љубица Дулева Глигорић Српски језик
Јелена Ковић Српски језик
Јована Јоцковић Математика
Никола Лукић Математика
Сретен Тешић Математика
Јелена Бојић Математика
Магдалена Ердевички Енглески језик
Татјана Синђелић Енглески језик
Александра Пантић Енглески језик
Драгана Ђуричић Немачки језик
Јелена Јокић Немачки језик
Ивана Ракић Немачки језик
Зорица Живановић Француски језик
Рада Стаменковић Хемија
Биљана Срдановић Физика
Драгана Лукић Физика
Драгица Цветуљски Географија
Весна Станојчић Географија
Вера Стевановић Географија
Синиша Ерић Историја
Владан Ђонлић Историја
Милица Ковић Биологија
Љиљана Антонић Биологија
Милица Стекић Техника и технологија / Информатика и рачунарство
Слађана Первановић Техника и технологија
Иван Младеновић Техника и технологија / Информатика и рачунарство
Иван Браунштајн Техника и технологија
Драган Ђаковић Ликовна култура
Велинка Мирковић Музичка култура
Бобан Симић Музичка култура
Маја Мићић Музичка култура
Маријана Благојевић Музичка култура
Драган Ђурковић Физичко васпитање
Владан Михајловић Физичко васпитање
Милош Зорбић Физичко васпитање
Јелена Ковић Физичко васпитање
Радосав Веселиновић Физичко васпитање
Ивана Беговић Православни катихизис
Данијел Стокановић Православни катихизис