Старији разреди

Р.бр. Презиме и име одељењског старешине Број ученика Разред и одељење
1. Синђелић Татјана 25 5/1
2. Стевановић Вера 23 5/2
3. Остојић Славица 25 5/3
4. Первановић Слађана 25 5/4
5. Матаруга Јованка 25 6/1
6. Ђонлић Владан 30 6/2
7. Јована Јоцковић 28 6/3
8. Живановић Зорица 25 6/4
9. Браунштајн Иван 22 7/1
10. Антонић Љиљана 19 7/2
11. Ђуричић Драгана 22 7/3
12. Лукић Никола 28 7/4
13. Тешић Сретен 21 8/1
14. Срдановић Биљана 27 8/2
15. Стекић Милица 24 8/3
16. Младеновић Иван 23 8/4