Млађи разреди

Р.бр. Презиме и име разредног старешине Број ученика Разред и одељење
1. Гајић Милина 21 1/1
2. Гајић Мирјана 21 1/2
3. Аврамовић Снежана 22 1/3
4. Ћирић Мирољуб 12 1/4
5. Ћосић Драгица 12 1/5
6. Младеновић Зорица 24 2/1
7. Ерцеговчевић Драгана 24 2/2
8. Севић Снежана 12 2/3
9. Јосиповић Мирјана 14 2/4
10. Ковић Раденка 29 3/1
11. Ерић Бранка 28 3/2
12. Јовичић Драгица 10 3/3
13. Ђурђевић Драган 4 3/4
14. Димитријевић Мира 23 4/1
15. Берић Весна 23 4/2
16. Драганић Јасмина 20 4/3
17. Манојловић Катарина 14 4/4
18. Рашевић Данијела 8 4/5