ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: Документа Документа

Изборни предмети

изб. предмет/ разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Енглески језик

85

97

83

97

110

110

114

96

792

Немачки језик

110

97

85

48

340

Француски језик

14

31

49

94

Веронаука

85

97

83

97

95

97

80

86

713

Грађанско васпитање

15

13

34

17

79

Лепо писање

77

77

Чувари природе

48

67

76

191

Народна традиција

8

97

35

30

170

Хор и оркестар

3

21

8

32

Цртање, сликање, вајање

12

21

31

64

Информатика и рачунарство

110

20

73

58

261

Свак. жив. у прошлости

/

Ромски језик са елементима националне културе

3

3

Изабрани спорт – рукомет

/

Изабрани спорт – кошарка

110

110

Изабрани спорт - одбојка

114

96

210