ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: Документа Документа

Извештаји тимова

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

координатор Снежана Ласло

У школској 2016/17.год. Тим за заштиту ученика од насиља бавио се следећим активностима:

  1. Организација предавања на тему безбедности за ученике 1. разреда уз присуство представника ПС Богатић
  2. организован је спортски дан у Дечјој недељи, као и низ активности под слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се играм“
  3. Планирано је предавање о безбедности за ученике 1. и 5. разреда
  4. На одељењским заједницама одржаване су радионице на теме дечјих права, толеранције и безбедности на Интернету.
  5. Праћено је извршавање активности из предложених планова за појачан васпитни рад са ученицима који показују проблеме у понашању
  6. Чланови Тима су по потреби и у зависности од врсте активности којом се бави укључивали и сараднике из локалне заједнице.
  7. 30. новембра 2016.год. Одржана је представа „Стоп насиљу“! за ученике од 1. до 6. разреда.

8. Пројектна активност „За свађу је потребно двоје“ био је намењен деци узраста од 8 до 10 година. Група је била сачињена од деце која према евиденцији школе, имају некакве потешкоће у понашању али и од деце која их немају како би се што боље извршила интеграција ове деце у вршњачку групу, уз претходно прибављену сагласност родитеља. Иако је првобитно планиран мањи број, због великог интересовања група је имала 34-оро деце. Радионице су одржаване једном недељно у трајању од сат времена током следећих месеци: мај, јун, октобар, новембар и децембар.

Што се начина рада тиче примењиван је групни, радионичарски рад, кроз разговоре и задатке који често личе на игру, а у ствари, бавили смо се врло озбиљним стварима. Деца су размењивала искуства, причала о себи, играла се различитих њима непознатих игара, цртала, маштала, глумила или замишљала разне ствари. То је био пут да се науче ефикасни начини решавања конфликата и остваривања својих потреба без да се угрожавају туђе.

Циљеви програма „За свађу је потребно двоје“ били су:

- упознавање са сличностима и разликама између себе и других,

- освешћивање два аспекта конфликтне ситуације: препреке на путу до остварења жеље и налажење различитих могућих решења

- подстицање да деца буду свесна осећања учесника у сукобу и да их вербализују (јасно и гласно кажу)

- указивање на значај преговарања и договора

- осветљавање вербалних порука као једног од аспеката комуникације јер настајање и разрешавање конфликата у великој мери зависи од квалитета вербалне комуникације. У средишту пажње је веза између појединих вербалних порука и осећања на која те поруке могу утицати

- прихватање одговорности за сопствено понашање

- препознавање и уважавање потреба, жеља и осећања друге особе

Место одржавања програма била је Основна школа „Мика Митровић“ Богатић

Реализатор програма била је Снежана Ласло, дипл. психолог уз помоћ педагога Гордане Исаковић.

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ У МЕДИЈИМА

4. новембар 2016.год. „Ја – Ти“ комуникација – радионица у ОШ „Мика Митровић“ – емисија Глас општине Богатић радио Нешвила

http://nesvil.com/ja-ti-komunikacija-radionica-u-os-mika-mitrovic-glas-opstine-bogatic

Документи