ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: Кадар Наставно особље

Ненаставно особље

Списак ненаставног особља школске 2016/2017. год.

1. Исаковић Гордана - Педагог (100% р.в.)
3. Ласло Снежана - Психолог
4. Бојић Ружица - Библиотекар


8. Душанка Росић - Секретар школе
10. Милена Мартиновић - Шеф рачуноводства
11. Бранимир Богојевски - Благајник
12. Бурчик Љиљана - Радник за одржавање чистоће
13. Бањац Јадранка - Радник за одржавање чистоће
14. Дакић Вера (Издв. одељење Баново Поље) - Радник за одржавање чистоће
15. Ерак Зорица - Радник за одржавање чистоће
16. Иван Мишковић (Издв. одељење Белотић) - Радник за одржавање чистоће и ложач
17. Јовановић Славица - Радник за одржавање чистоће
18. Љубанић Миланка - Радник за одржавање чистоће
19. Мартиновић Госпава - Радник за одржавање чистоће
20. Малетић Татјана - Радник за одржавање чистоће
21. Синђелић Јасмина - Радник за одржавање чистоће
22. Грбић Данијела - Радник за одржавање чистоће
23. Тешић Танаска - Радник за одржавање чистоће
24. Ковић Саша - Домар
25. Јовановић Љубиша - Ложач
26. Кокић Бранко - Педагошки асистент