ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: За родитеље Завршни испит

О завршним испитима

Завршни и матурски испити у оквиру основношколског и средњoшколског образовања чине важан део система осигурања квалитета образовања.

Завршне и матурске испите полагаће сви ученици који с успехом заврше осми разред основне, односно трећи или четврти разред средње школе, а овим испитима проверавају се и оцењују знања и вештине које су стекли током школовања.

Завршни испит ће се постепено мењати по обиму и структури до 2014. године када ће бити реализован у пуном обиму. Промене се односе на повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима: од полагања само два теста из српског-матерњег језика и математике до финалног завршног испита 2013/2014. године, који ће подразумевати: све непознате задатке и три теста – српски језик, математика и заједнички тест из предмета: историја, географија, биологија, физика и хемија.

Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања чиме се смањује непознатост и трауматичност испита. Резултати прелазних решења биће детаљно анализирани у циљу њихове евалуације и уношења побољшања

Завршни испит у основном васпитању и образовању је први завршни испит са којим се ученик сусреће током свог школовања. Он се полаже на крају осмог разреда и има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања. Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

Прилагођеност завршних испита ученицима са сметњама у развоју

Важно је напоменути да ће Завршни испит бити прилагођен ученицима са сметњама у развоју. Прилагођавање се врши зависно од врсте и степена сметње, а према индивидуалном образовном плану. Могуће су различите врсте прилагођавања завршног испита за ове ученике: прилагођен испитни материјал (Брајево писмо, графичко преобликовање, језичко преобликовање, прилагођавање задатака, прилагођена опрема, просторно прилагођавање….)