ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: За родитеље Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима

Организација отвореног дана школе

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима односно старатељима ученика заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима односно старатељима деце и ученика који обухватају детаљне информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања као и обезбеђивања свеобухватности и трајаности васпитно-образовних утицаја.

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију Отвореног дана школе сваког месеца када родитељи односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом школа на крају сваког полугодишта организује анкетирање родитеља односно старатеља да би изнели своја становишта о програму сарадње са породицом и њихове сугестије за наредно полугодиште. Мишљење родитеља односно старатеља добијено као резултат анкетирања узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.

Распоред отвореног дана школе за школску 2013/14.год.

  1. 20.09.2013.год. петак
  2. 16.10.2013.год. среда
  3. 18.11.2013.год. понедељак
  4. 10.12.2013. год. уторак
  5. 23.01.2014.год. четвртак
  6. 21.02.2014.год. петак
  7. 12.03.2014.год. уторак
  8. 24.04.2014.год. четвртак
  9. 21.05.2014.год. среда