ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: О школи Управа школе

Директор школе

Директор школе је Божидар Цмиљановић

Директор руководи радом школе.

Директор установе бира се на период од четири године.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује орган управљања.
Директора школе бира орган управљања на основу конкурса, по прибављеном мишљењу наставничког већа.
Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се министру на сагласност.