ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: О школи Управа школе

Школски одбор

Орган управљања у школи је школски одбор. Председник и чланови школског одбора обављају послове из своје надлежности без наканде.

Школски одбор има 9 чланова, и то. 3 представника запослених, 3 представника родитеља и 3 представника локалне самопураве.

Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе.

СПИСАК ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Представници запослених

Представници родитеља

Представници локалне самоуправе

Чланови ШО:

1. Драгорад Давидовић - председник

2. Лиза Ђурђрвић

3. Милица Ковић

4. Јелена Угљешић

5. Слободан Тадић

6.Верица Малетић

7.Новица Остојић

8. Маја Вукојевић