ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: О школи ОШ Мика Митровић

Образовни кадар

Настава у школи је стручно заступљена. Од 52 наставника 17 је са високом, 34 са вишом, а 1 са средњом стручном спремом.

У школи ради педагошко-психолошка служба: педагог, психолог и дефектолог.

Структура запослених према радним местима:

  • наставници ......................... 59 (52 стално запослена и 7 на одређено време)
  • ваннаставно особље ....... 27