ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: О школи Контакти

Контакт

ОШ Мика Митровић

Војводе Степе 4
15 350 Богатић

Телефон - директор: 015/7787-179
Телефон/факс –секретар: 015/7786-145
Шеф рачуноводства: 015/7786-341
E-mail: osmmbogatic@open.telekom. rs

Mатични број регистра: 07116381
Регистарски број обвезника плаћања доприноса: 6110000304
ПИБ: 101442435

Директор школе:

Божидар Цмиљановић

контакт телефон: 015/7787-179
e-mail: osmmbogatic@open.telekom.rs

Радно време: 07-15 ч

Помоћник директора

Миливоје Кривајић

контакт телефон: 015/7786-145
e-mail: osmmbogatic@open.telekom.rs

Радно време: 07-15 ч

Секретар школе:

дипл. правник Душанка Росић
контакт телефон: 015/7786-145
e-mail: osmmbogatic@open.telekom.rs

Радно време: 07-15 ч

Библиотекар:

Ружица Бојић
контакт телефон: 015/7786-145

ОШ Мика Митровић - издвојено одељење, Белотић

Стефана Немање бр. 2
Белотић

Контакт телефон: 015/416-120

ОШ Мика Митровић - издвојено одељење, Баново Поље

Милана Јоцковића бр. 9
Баново Поље

Контакт телефон: 015/430-557